, ,

Views Shisha

-5% z celkového účtu

Nárok na zľavu má každý zákazník, ktorý predloží covid preukaz a požiada o zľavu.

Views Shisha Lounge Bar Vám prináša najvyššiu kvalitu a pôžitok, aký môžete pri SHISHA zažiť.
Tabak je starostlivo vyberaný a shishe navrhnuté tak, aby
ste dosiahli čo najväčší zážitok.
Hlavná 47,
04 001 Kośice
https://views-shisha.com/