,

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Členský poplatok ZADARMO

Nárok na zľavu má každý zákazník, ktorý predloží covid preukaz a požiada o zľavu.

Kategórie: ,

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, so svojimi univerzálne zameranými službami a fondmi slúži najširšej verejnosti Košíc a okolia. Spravuje vyše 300 000 dokumentov kníh, novín, časopisov, hudobnín a CD nosičov, ktoré si čitatelia môžu požičať domov alebo v priestoroch knižnice. K jej špecifiku patrí práca s krásnou literatúru, podpora čítania, ochrana a sprístupňovanie regionálnych dokumentov.

 

Hlavná 48,

042 61 KOŠICE

www.vkjb.sk