,

Knižnica pre mládež mesta Košice

členský poplatok ZADARMO

Nárok na zľavu má každý zákazník, ktorý predloží covid preukaz a požiada o zľavu.

Kategórie: ,
Knižnica pre mládež mesta Košice je mestskou knižnicou, ktorá sa vo svojej práci venuje prioritne detskému čitateľovi a propagácii čítania v rodinách. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa.
Knihovníci pri svojej práci využívajú kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej – požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.
Knižnica má v súčasnosti 20 pobočiek (z toho 15 školských a 5 mimoškolských).
Kukučínova 2
043 59 Košice
https://www.kosicekmk.sk